Meny

Tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet gäller för alla som är bosatta i Sverige och från och med det år man fyller 24 år. Stödet delas in i tre delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd

Vad är allmänt tandvårdsbidrag?

Du som är under 30 år får varje år 300 kronor att använda till ditt tandläkarbesök. Om du inte utnyttjar ditt bidrag under ett visst år har du 600 kronor i bidrag nästföljande år.

Är du mellan 30 och 65 år får du 150 kr i tandvårdsbidrag att använda till ditt tandläkarbesök. Om du inte utnyttjar ditt bidrag under ett visst år har du 300 kronor i bidrag nästföljande år.

Du som är över 65 år får varje år 300 kronor att använda till ditt tandläkarbesök. Om du inte utnyttjar ditt bidrag under ett visst år har du 600 kronor i bidrag nästföljande år.

Du får ett nytt bidrag den 1 juli varje år. Du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Detta innebär att har du två bidrag sparade när ett nytt kommer så försvinner det äldsta bidraget och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidraget får du automatiskt, så det är inget du behöver hålla reda på själv.

Vad är särskilt tandvårdsbidrag?

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett stöd till förebyggande vård till dig som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder har en ökad risk att få problem med tänderna.

Exempel på sjukdomar som omfattas av särskilt tandvårdsbidrag är muntorrhet på grund av strålning i öron, näs och halsregionen, Sjögrens syndrom, Cystisk fibros och Crohns sjukdom. Fler sjukdomar finns angivna på Försäkringskassans hemsida.

Om du har en sjukdom, som omfattas av särskilt tandvårdsbidrag, får du 600 kronor per halvår i bidrag till undersökning och förebyggande vård.
För att kunna ansöka om särskilt tandvårdsbidrag behöver du ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver din sjukdom. Läkarintyget lämnar du till din tandläkare, som sedan sköter hanteringen mot Försäkringskassan.

Vad är högkostnadsskydd?

Högkostnadsskyddet gäller för de flesta av behandlingarna som utförs hos din tandläkare.Det finns dock vissa behandlingar som inte omfattas av högkostnadsskyddet, exempelvis estetisk tandvård. Stödet finns till för att ge alla ett extra skydd mot höga kostnader

Högkostnadsskyddet beräknas under 1 år och börjar gälla när din första behandling är klar. Efter det räknas alla behandlingar in under de följande 12 månaderna. 

Upp till 3 000 kronor står du för hela beloppet själv. För den kostnad som överstiger 3000 kronor och upp till 15 000 kronor betalar du bara hälften. Överstiger kostnaden för behandlingen 15 000 kronor betalar du endast 15 % av det överskjutande beloppet.  

Ersättningen är beräknad utifrån statligt fastställda referenspriser. Referenspriset är inget rekommenderat pris för behandlingen utan det belopp som försäkringskassan utgår ifrån när man beräknar det statliga bidraget till behandlingen. Ibland är kostnaden för behandlingen högre än referenspriset och då betalar du som patient mellanskillnaden. Om kostnaden för behandlingen är lägre än referenspriset beräknas inte bidraget efter referenspriset utan efter den verkliga kostnaden.

 

Tandvårdsstöd från Landstinget

Vem kan få stöd till nödvändig tandvård?

Om du har personlig omvårdnad större delen av dygnet i ditt hem eller bor på något särskilt boende eller gruppboende, kan du få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård. Det gäller även dig som får hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS) eller om du har ett allvarligt psykiskt funktionshinder.

För att få rätt till nödvändig tandvård behövs ett intyg som utfärdas av en behörig person, exempelvis en sjuksköterska eller biståndsbedömare som på något sätt har ett ansvar för dig. Detta intyg ska sedan lämnas till din tandläkare.

Om du har beviljats ersättning för nödvändig tandvård får du ett högkostnadskort. Det är viktigt att du tar med dig det vid varje besök och visar upp det i receptionen när du varit hos din tandläkare eller tandhygienist.

Högkostnadskortet stämplas vid varje besök. Samma kort kan användas när du besöker sjukvården. När kortet stämplas första gången börjar en behandlingsperiod som sträcker sig över tolv månader.

När du betalat sammanlagt 1 200 kronor i patientavgifter får du ett frikort. Det ger dig rätt till fri tandvård och sjukvård under den tid som återstår av 12-månadersperioden.

Vem kan få stöd på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning?

Om du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom, sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning kan du vara berättigad till tandvårdsstöd.

Du behöver då ett läkarintyg som beskriver dina svårigheter utifrån ställd diagnos. Läkarintyget ska sedan skickas till Landstingets bedömningsenhet. Är du berättigad till stöd, utfärdas ett ljusblått tandvårdskort till dig. Tandvårdskortet ska du sedan visa upp hos din tandläkare när din behandling påbörjas.

Om du har beviljats tandvårdsstöd får du ett högkostnadskort. Det är viktigt att du tar med dig det vid varje besök och visar upp det i receptionen när du varit hos din tandläkare eller tandhygienist.

Högkostnadskortet stämplas vid varje besök. Samma kort kan användas när du besöker sjukvården. När kortet stämplas första gången börjar en behandlingsperiod som sträcker sig över tolv månader.

När du betalat sammanlagt 1 150 kronor i patientavgifter får du ett frikort. Det ger dig rätt till fri tandvård och sjukvård under den tid som återstår av 12-månadersperioden.

Lär dig vad är Viagra

Vi har startat ett nytt ämne på vår webbplats. Vänligen välkomna erektil dysfunktion artiklar. Lär dig hur fungerar de otroliga läkemedel som Viagra, Cialis och Levitra. Vi kommer att ge dig mest användbar information och GigE dig några tips var man kan köpa dem på nätet.

Vad är Viagra - Viagra Dosering - Cialis och Levitra