Skriv ut denna sida

Vårt kvalitetsarbete

För att ständigt förbättra vår verksamhet arbetar vi med kvalitetsledningssystemet Qdent som är anpassat för just tandvårdsverksamhet.

 

 

Med hjälp av ledningssystemet Qdent säkerställer vi att vi lever upp till de lagar och regler som är knutna till vår verksamhet samt att vi ständigt utvecklar behandlingskvaliteten. Patientsäkerhet är en viktig del i detta arbete.

Ytterst handlar det om att du som patient ska känna dig trygg och säker och kunna lita på att du får bästa tänkbara vård, bemötande och behandling hos oss.