Meny

Prislista

Här får du veta vad de vanligaste behandlingarna kostar hos oss. Se priserna endast som en vägledning då det inte på förhand går att säga exakt vilken behandling som du är i behov av. När vi undersökt din mun får du klara besked om vad kostnaden blir i just ditt fall. Du har också rätt till statligt tandvårdsstöd som du kan läsa mer om här.

Tandvård för barn och ungdomar är fri till och med det år man fyller 23 år. Tandreglering som sker av estetiska skäl ingår inte i den kostnadsfria vården.

 

 

 

 

Kod

Behandling

Pris

  Undersökning  
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  1 075
103, lat 1 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    385
103, lat 2 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    440
103, lat 3 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    685
107 Omfattande eller kompletternde undersökning, utförd av tandläkare  1 210
108 Utredning utförd av tandläkare  1 995
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist     920
112 Basundersökning med fullständig..., utförd av tandhygienist   1 025
113, lat 1 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist     285
113, lat 2 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist     370
114, lat 1 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist     300
114, lat 2 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist     535
Röntgen    
121 Röngenundersökning av enskild tand     89
  
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan     998
124 Panoramaröntgen     625
125 Röntgenundersökning, extraoral     540
126 Röngenundersökning, omfattande  1 315
127 Röntgenundersökning, delstatus 2-6 rtg bilder + diagnostik     310
128, lat 1 Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik     520
128, lat 2 Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik     750
Övriga åtgärder     
141 Studiemodell för behandlingsplanering     710
161 Salivsekretionsmätning     600
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning     400
164 Lab. kostnad vid PAD     605
Sjudomsförebyggande åtgärder
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning    475
204 Profylaxskena, per skena    865
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd    205
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring    360
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring     595
207  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten    285
208  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande     545
209  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande     840
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling    460
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder    825
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1 310
311 Information och instruktion vid tand-och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit, käkfunktionsstörningar)     440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem     190
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom      510
322 Stegvis exkavering
  1 335
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, mindre omfattning      695
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, större omfattning   1 065
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, särskilt tidskrävande behandling   1 595
362 Lustgassedering, per behandlingstillfälle   1 255
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand   1 420
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad   2 190
403 Tanduttagning, tillkommande enkel      352
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle   4 120
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi   4 935
406 Tanduttagning, övertalig tand   1 420
407 Övrig dentoalvolär kirurgi eller plastik, per operationsställe   2 595
  Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik  
420 Implantat, per styck   3 350
421 Operation, ett implantat  11 470
422 Friläggning, ett implantat   2 415
423 Operation, två eller tre implantat  12 980
424 Friläggning, två eller tre implantat    2 715
425 Operation, fyra eller fler implantat  16 845
426 Friläggning, fyra eller fler implantat    3 560
427 Benaugmentation med egen benvävnad    7 235
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial    9 165
429 Borttagande av implantat, per tillfälle    6 025
430 Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi    2 390
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial    3 865
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial    2 898
435 Avlägsnande av ett implantat    1 750
436 Avlägsnande av implantat, enkel       435
     
     
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd      335
  Endodonti  
501 Upprensning och rotfyllning, en kanal    4 360
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler    5 095
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler    6 145
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler    6 720
521 Akut endodontisk behandling      998
522 Kanallokisation vid komplicerad rotanatomi      895
523 Stiftborttagning    1 575
541 Rotspetsoperation    6 280
542 Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma tillfälle    1 910
  Bettfysiologi  
601 Bettskena i hård akrylat, överkäken    4 150
602 Bettskena i hård akrylat, underkäken    4 148
     
604, lat 1 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena       735
604, lat 2 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena     1 260
604, lat 3 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena     2 415
604, lat 4 Mjukplastskena för bett fysiologisk behandling, per skena laboratorieframställd     2 650
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering     1 208
  Reparativa åtgärder  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand   1 010
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand   1 390
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand   1 595
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar   1 185
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar   1 400
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar   1 700
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar   1 750
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar   2 050
707 Krona av plastiskt material, klinikframställd   2 470
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi      680
  Protetik  
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  7 450
800s Permanent tandstödd krona, en per käke  9 430
801 Laboratorieframställd krona  6 270
801s Laboratorieframställd krona   7 995
802 Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift  3 670
802s Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift   4 480
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1 859
803s Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  2 245
804 Hängande broled, per led  2 825
804s Hängande broled, per led   3 405
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd  2 589
805s Emaljretinerad konstruktion, per stöd  3 165
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  4 465
806s Radikulärförankring vid avtagbar protes   4 800
807 Semipermanent krona/bro, per led  2 785
807s Semipermanent krona/bro, per led   3 395
808 Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner   3 780
808s Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner   5 015
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led   1 340
809s Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led   1 610
  Reparartion av tandstödd protetik  
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad     756
811s Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad     910
812 Broreparation 1  1 759
813 Broreparation 2  5 119
814 Broreparation 3  9 945
815 Sadelkrona  5 900
  Protetik, avtagbar  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder   4 285
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder   6 145
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 585
825 Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 220
826 Attachments, per styck, material      120
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder  10 785
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder  10 785
829 Immediaprotes    9 210
  Reparation av avtagbar protes  
831 Justering av avtagbar protes       435
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand     1 440
833 Rebasering av protes     2 920
834 Lagning av protes där avtryck krävs     2 290
835 Rebasering av lagning av protes     3 615
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs     4 435
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes     7 090
839 Inmontering av förankringselement     3 475
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling  
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
  2 290
846 Skena för vertikal platsberedning   6 205
847 Klammerplåt   4 431
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand
    620
  Implantatprotetiska åtgärder  
850 Implantatförankrad krona, en per käke  9 660
852 Implantatförankrad krona  8 652
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2 640
854 Semipermanent krona på implantat, per led  2 470
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat     599
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona   1 565
857 Fästskruv och cylinder vid temporär bro

    540

858 Distans inkl centrumskruv, per styck,    2 095
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 40 900
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 43 000
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 45 100
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 40 900
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 18 750
0872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 21 030
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 23 730
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer  4 570
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer  5 295
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer  7 055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 15 950
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck      326
  Repararation av implantat och implantatretinerad protetik  
880 Av- och påmonteringav impl.förankrad konstruktion 1-2 implantat   3 200
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande    1 376
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro    4 000
883 Reparation av immplantatförankrad bro med tandteknikerinsats    6 263
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur  12 506
888 Fästskruv, per styck       230
  Tandreglering  
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling  17 695
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling  22 165
903 Tandreglering, en käke, normal behandling  26 220
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling  32 630
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling  24 685
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling  29 150
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling  33 620
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling  40 707
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand   7 345
922 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar  7 345
925s Utbytesåtgärd operation, ett implantat 17 236
926 Utbytesåtgärd, ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037 11 260
928s Utbytesåtgärd operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 17 236
929 Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd  11 260
940 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka 13 225
941 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd   7 740

Lär dig vad är Viagra

Vi har startat ett nytt ämne på vår webbplats. Vänligen välkomna erektil dysfunktion artiklar. Lär dig hur fungerar de otroliga läkemedel som Viagra, Cialis och Levitra. Vi kommer att ge dig mest användbar information och GigE dig några tips var man kan köpa dem på nätet.

Vad är Viagra - Viagra Dosering - Cialis och Levitra